Rhind Papirüsü (Papyrus Rhind) (Eski Mısır)


Rhind Papirüsü (Papyrus Rhind)
Rhind Papirüsü (Papyrus Rhind)

Rhind Papirüsü, Ramesseum yakınında küçük bir binanın harabelerindeki Thebes’te bulunmuştur. Bu papirüsün kopyası, Ahmes tarafından Hyksos Pharaoh’un 15. Dynasty döneminde yazılmıştır. Apepi 1. Ahmes, yazılarının, III. Amenemhet zamanındaki yazılarıyla benzerlik gösterdiğini ifâde etmiştir. (M.Ö 1842–1797).

Rhind Papirüsü (Papyrus Rhind)

Papirüs, hiyerogliflerin işlek formuyla yazılmıştır. Orijinali 5,4 m uzunluğunda, 32 m genişliğinde basit bir parşömene yazılmıştır
Rhind Papirüsü, matematik bilgileri konu alıyor, Algebra, Geometri, Trigonometri ve Bölme. Antik Mısırlı matematik bilimin temeli. Alexander Henry Rhind, 1858 yılında Luxor satın alındı. Kaçak Ramesseum kazılarında ortaya çıktı.
Pi sayısı’nın bilinen en eski kaydını içeren, M.Ö. 1650’li yıllarda mısırlı bir katip olan Ahmes tarafından yazılan papirüstür.
Eski Mısırlılar sadece birim kesirleri payda ve bölü çizgisi ile kullanmışlardır. Örneğin; bir bölü on üç’ü, = / 13 eklinde göstermişlerdir. Sadece iki bölü üç, bu kuralın dışında kalmıştır. Bu kesir için iki adet bölü çizgisi
kullanmışlardır. 3 = / / 3

Area Cerchio Egizi

Papirüs üzerindeki yazıda;

“Çapın 1/9’unu kes ve kalanın üstüne bir kare çiz, bu alan daire alanının aynısıdır” der ve yazıda Pi sayısı 3,16 gibi bir sayı olarak bulunur. Bu değer, Pi sayısı’nın gerçek değerine çok yakındır ve günümüzdeki ölçme aletleri olmaksızın sadece ip yardımıyla yapılan ölçümler sonrasındaki hesaplamalar ile yüzde 1’den daha az bir hata payı olması, oldukça şaşırtıcıdır.

Rhind Papirüsü, “çemberi kareleme”, yani bir daire ile alanı aynı olan bir kare çizme çabalarının da yazılı ilk kaydıdır ki Morbus Cyclometricus’un çok eski çağlardan geldiğinin bir kanıtıdır..

Papirüs, şu anda British Museum’da sergilenmektedir.

Yorum yapın